ΤΟ ΓΑΛΑ

Το γάλα των γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων  Μίχου Δορκάδος προέρχεται από πρόβατα και κατσίκια της ευρύτερης Κεντρικής Μακεδονίας που εκτρέφονται σε μικρές μονάδες.

web 51 768x576Η προσπάθεια μας να στηρίξουμε τους κτηνοτρόφους της περιοχής και να διατηρήσουμε την ποιότητα των γαλακτοκομικών προϊόντων σε υψηλά επίπεδα, μας οδήγησε στη διατήρηση της τροφοδοσίας μας από τοπικές και μόνο μονάδες, αποφεύγοντας την εισαγωγή φθηνότερου ποιοτικά γάλακτος πετυχαίνοντας το επιθυμητό αποτέλεσμα και αναλαμβάνοντας το ανάλογο για την παραγωγή κόστος.

Pin It